Лабораторія

Лабораторію фінансів сталого розвитку (скорочено, SFL) було створено у 2019 році при ДВНЗ “Київський національний економічний університет” (скорочено, KNEU) з метою використання можливостей факультетів (як професорів, так і студентів) для розробки інноваційних фінансових рішень на всіх рівнях економічної системи.

Головні цілі Лабораторії:

  • розробка інноваційних фінансових інструментів та схем для мобілізації зелених фінансів;
  • створення інструментів для аналізу рівня нефінасових ризиків та їх впливу на фінансові результати діяльності суб’єктів економічних відносин на різних рівнях;
  • стратегічне моделювання економічних та фінансових процесів на мікро- та макрорівнях еокномічної системи.