Публікації

Фінанси адаптації до зміни клімату та скорочення ризиків природних катастроф

Наш звіт ідентифікував політичні, економічні та соціальні прогалини Європейської зеленої угоди, висвітлив розбіжності між двома спільнотами: адаптація до зміни клімату та скорочення ризиків природних катастроф. Запропоновано конкретні заходи та кроки, спрямовані на усунення цих прогалин.

Дорожня карта з побудови зеленої фінансової політики в Україні з урахуванням умов Угоди про асоціацію з ЄС

Із задоволенням представляємо перше дослідження, присвячене дослідженню інструментів, механізмів та основних акторів, які причетні до побудови зеленої фінансової політики, а також відповідної фінансової системи в Україні.

Звіт зі Сталого Розвитку КНЕУ 2019

У 2019 році Центр підготував перший Звіт зі Сталого Розвитку КНЕУ 2018. В цьому документі подано аналіз нефінансових ризиків та результатів за 2014-2017 роки.

Центр дослідження суспільної вартості – провідний Think Tank України 

Робоча група з питань економічного управління (Німеччина) визнала Центр дослідження суспільної вартості провідним Thonk Tank України. Дякуємо за визнання!

Реформа ринку природного газу в Україні під загрозою: управлінські ризики НАК “Нафтогаз” та законсервована монополізція

Зміна установчих документів ПАТ “Укртрансгаз” та підпорядкування Міністерству економічного розвитку та торгівлі питань функціонування ГТС (газотранспортна система) стала свідченням важливості управлінських ризиків та їх потенційного впливу на діяльність та фінансові показники компанії. Так, порушення Принципів корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) може призвести до відмови у надання чергового кредиту від Світового банку на користь НАК “Нафтогаз”.
В той час як в Україні питання оцінки впливу управлінських ризиків на фінансові показники компанії перебуває на самому початку, в світі існує чітка система оцінки такого впливу на фінансові показники, рейтинг компанії.

Оподаткування викидів паникових газів та ринкові фінансові інструменти мобілізації кліматичних фінансів

Метою даної роботи є розробка рекомендацій для політиків, представників влади щодо створення в Україні умов для акумуляції кліматичних фінансів, оцінити спроможність різноманітних фінансових інструментів та визначити їх роль в процесі акумуляції необхідних фінансових ресурсів. Також спробуємо продемонструвати перехід від добровільної корпоративної соціальної відповідальності (CSR) до нових принципів інвестування (ESG), моделей ведення бізнесу в умовах зміни клімату та покажемо яким чином ці зміни впливають на процес мобілізації кліматичних фінансів. Іншою важливою ціллю дослідження є показати трансакційні витрати, позитивні та негативні сторони обліку, звітності та оцінки результатів проектів, пов’язаних зі скороченням викидів парникових газів, описати можливі шляхи їх використання з метою скорочення існуючих витрат, отримання доступу до фінансового ринку та відносно “дешевих” фінансових ресурсів. Окрім цього маємо на меті описати шляхи побудови інфраструктури фінансового ринку, необхідної для мінімізації трансакційних витрат в процесі залучення фінансових ресурсів для скорочення викидів парникових газів.

Реформа ринку послуг ЖКГ та фінансова децентралізація в Україні – дві сторони однієї медалі

Сьогодні Україна стоїть на порозі кардинальних змін, які вже назріли давно. Мова йде про процеси децентралізації, які відбуваються у житлово-комунальному господарстві та в межах всієї фінансової системи держави – децентралізація як у випадку із забезпечення теплом та основними комунальними послугами, так і зі зміцненням фінансової спроможності органів місцевого самоврядування. Яким чином вони пов’язані і чи можуть вони підсилювати один одного?
ukraineanalysen170-3-page-001
Український варіант статті доступний за посиланням: http://eizvestia.com/uk/ekonomika-ukr/full/517-reforma-rinku-poslug-zhkg-ta-finansova-decentralizaciya-v-ukraini-dvi-storoni-odniyei-medali

Політика сталого розвитку: досвід Німеччини у вирішенні екологічних і соціальних проблем, перспективи його використання в Україні

Cпільним проектом KAS та молодих експертів КНЕУ ім.Вадима Гетьмана та ГО “Вільна енергія”. Основний акцент у даній роботі зроблено на фінансових інструментах боротьби з соціальними та екологічними ризиками, формуванні низьковуглецевої економіки. В роботі висвітлено досвід побудови та реалізації політики сталого розвитку у Німеччини та окреслено перспективи його використання в Україні.

kas_42407-1522-13-30-2-page-001