Нефінансовий звіт ДВНЗ “КНЕУ ім. В. Гетьмана”

Приєднавшись у 2017 році до мережі Глобального Договору ООН, ДВНЗ “КНЕУ ім. В. Гетьмана” (далі Університет) взяв на себе зобов’язання імплементувати концепцію сталого розвитку у свою повсякденну діяльність. Іншими словами, Університет має на меті посилити свою стійкість до економічних, екологічних, соціальних та управлінських ризиків (нефінансових ризиків).

2 березня 2018 року планується оприлюднення першого  нефінансового звіту Університету, в якому можна буде побачити не тільки поточний стан, а й ознайомитись із запланованими заходами, спрямованими на посилення стійкості до нефінансових ризиків та ефективного використання наявних можливостей.

Звіт підготовлено спільними зусиллями Центру дослідження суспільної вартості (CBVS), Центру корпоративних зв’язків та Наукового товариства та студентів Університету.